Kods: 1081

Latviešu ev. lut. Kristus draudze Reliģiska organizācija

Statūti:

Vēl darbojās 2001.g.

Pavalsts:

Minnesota

Valsts:

ASV