Kods: 1082

Latviešu kredītsabiedrība Minesotā Saimnieciska Organizācija

Nosaukums angliski:

Latvian Credit Union

Dibināšanas datums:

1965.

Statūti:

Vēl darbojās 2001.g.

Pavalsts:

Minnesota

Valsts:

ASV