Kods: 1118

Buffalo latviešu ev. lut. draudze Reliģiska organizācija

Statūti:

Vēl darbojās 2001.g.

Pilsēta:

Buffalo

Pavalsts:

New York

Valsts:

ASV