Kods: 1135

Latvijas pareizticīgo aprūpes centrs Reliģiska organizācija

Statūti:

Vēl darbojās 1955.g.

Pavalsts:

New York

Valsts:

ASV