Kods: 1171

Daugavas (51.) skautu biedrība Jauniešu organizācija

Statūti:

Vēl darbojās 2001.g.

Pavalsts:

Ohio

Valsts:

ASV