Kods: 1178

Klīvlandes latv. ev. lut. Miera draudze Reliģiska organizācija

Statūti:

Vēl darbojās 1955.g.

Pilsēta:

Klīvlande

Pavalsts:

Ohio

Valsts:

ASV