Kods: 1262

Latvian Relief, Inc Fonds

Statūti:

Vēl darbojās 1955.g.

Pavalsts:

------

Valsts:

ASV