Kods: 1263

Latviešu Centrs Gaŗezers Saimnieciska Organizācija

Nosaukums angliski:

Latvian Center Garezers

Dibināšanas datums:

1965.

Statūti:

Vēl joprojām darbojās

Statūti., norāde:

http://garezers.org/docs/925/vesture.pdf

Mājas lapa:

www.garezers.org

Iela:

57732 Lone Tree Road

Pilsēta:

Three Rivers

Pavalsts:

Michigan

Valsts:

ASV

Pasta indekss:

49093-9549

Tālrunis:

269-244-5441

Fakss:

269-244-8380

Kontaktpersona:

garezers@garezers.org

Nākotnes mērķi:

Kas ir Gaŗezers?

Doma par draudžu vasaras nometni sākumā bija radusies tālaika ASV Vidienes ev. lut. draudžu garīgajam vadītājam prāv. P. Ķirsonam. Gaŗezera īpašumu --- agrāko Amerikāņu Čikāgas gaidu organizācijas īpašumu --- "atrada" prāv. V. Vārsbergs 1964. gadā. Gaŗezera platība, apm 70 hektāri (162 akri) ar apm. 792.5 m (2600 pēdu) smilšainu plūdmali; Mičigānas pavalstī. Tuvākie latviešu centri: Kalamazū, Čikāga, Detroita, Grand Rapida, Klīvlande uc... Verners Treimanis, no Kristus draudzes Detroitā, lika Gaŗezera financiālos pamatus un nodibināja akciju sabiedrību. 1965. gadā, jaunā akciju sabiedrība nopirka Gaŗezera īpašumu par $115,000.

Par Gaŗezeru V. Treimanis toreiz teica tā:

"Latviešu centrs Gaŗezers ir domāts kā visas latviešu sabiedrības nacionāli kulturāls pasākums. Gaŗezeram nav nodoma sacensties ar citām vietējām un centrālajām latviešu iestādēm, bet gan sekmēt to darbību, to papildinot, dodot latviešu sabiedrībai to, kas nav pa spēkam atsevišķām mazākām organizācijām. Vai jūsu atbalsts būs liels vai mazs, Gaŗezera vadība būs ikvienam pateicīga. Ziedojiet ne no pārpilnības, bet no pārliecības."

Ar tādiem un līdzīgiem vārdiem Verners Treimanis uzrunāja tautiešus un guva atsaucību... Gaŗezera akciju sabiedrības īpašumā ir pāri par 50 ēku, visas ar latviskiem nosaukumiem un vairākas, kopš 1965. gada, pašu latviešu - talcinieku rokām celtas. Brīvdabas dievnams, Dziesmu leja, sporta laukumi un šautuve ir daļa no šī pievilcīgā latviešu īpašuma.

Gaŗezera statūti nodrošina latvisko un sabiedrisko pastāvēšanu arī nākotnē, jo par akciju sabiedrības dalībniekiem var būt vienīgi latviešu bezpelņas organizācijas. Gaŗezers darbojas uz bezpelņas principiem un līdz ar to ir atbrīvots no nodokļiem. 1965. - 66. gadā budžets bija ap $40,000, beidzamajos gados (1992–1996) ap $300,000. Galvenie ienākumu avoti : individuālie ziedojumi, izloze, Draudzīgais aicinājums, skolnieku un nometņotāju dalības maksas. Izcilu atbalstu Gaŗezers ir ieguvis no testamentāriem novēlējumiem. Gaŗezera tuvākie kaimiņi ir ciems "Latvija" un "Atbalsis".

Lielākā aktivitāte ir vasarā, kad darbojas bērnu nometne un vasaras vidusskola un gandrīz katrā nedēlas nogalē notiek kāds koncerts vai izrāde. Vasaras vidusskolas idejas "autors" bija skolotājs Eduards Avots. Viņš jau no Gaŗezera pirmajiem sākumiem saredzēja skolas nepieciešamību latviska gara uzturēšanai. Gaŗezerā ir arī plaša bibliotēka - " Viļa Miķelsona Grāmatu Klēts". Nometni un vasaras vidusskolu ir apmeklējuši vairāki tūkstoši latviešu bērni un jaunieši no ASV, Kanādas un pēdejā laikā pat no Latvijas. Vasaras vidusskolu (GVV) ir beiguši ap 1000 jauniešu. Ļoti populārs Gaŗezerā ir volejbols. Reizi vasarā saplūst liels skaits cilvēku no visām ASV pavalstīm un arī no Kanādas. Tāpat, plaši tiek svinēti Līgo svētki. Dievkalpojumi, brīvdabas dievnamā, ir ļoti labi apmeklēti.

Pāris reizes gadā iznāk Gaŗezera Ziņas, kurās tiek apgaismotas aktivitātes, sarīkojumu norises, dota atskaite par ziedotājiem un atbalstītājiem un amatpersonu ziņojumi.

Uz priekšu!