Kods: 1272

Latviešu katoļu studentu apvienība Reliģiska organizācija

Nosaukums angliski:

Latvian Catholic Student Association

Statūti:

Darbojās 1955.g., vēl joprojām darbojās (2008.g.)

Pavalsts:

------

Valsts:

ASV