Kods: 1279

Latviešu saimniecisko darbnieku apvienība Saimnieciska Organizācija

Nosaukums angliski:

Latvian Hospitality Workers' Union

Statūti:

Vēl darbojās 1955.g.

Pavalsts:

------

Valsts:

ASV