Kods: 1416

Prof. Jāņa Āboliņa mūža gājums Grāmata

Author:

-

Author link:

Danga Fricis

Publishing house:

Mežābele Izdevniecība

Description:

Gads: 1993

Lappušu skaits: 206

Brošēta vai iesieta: brošēta

Vāks un ilustrāciajs: Maija Veinbergs Hinkle

Komentāri: Monogrāfija

Imige: