Kods: 1536
Organizācijas: Detroitas latv. ev. lut. Kristus draudze

Sīpols Fricis M.

Pavalsts:

------

Telefona #s:

248-433-3435

Vai ir Mutvārdu vēstures intervēts:

NO