Kods: 1867

Latvijas Fonda apkārtraksts Nr.46, 1989.g. aprīlī 1989.04

Dokumenta tips:

Cits Cits

Organizācija:

Latviešu Fonds Fonds

Arhīvs:

Latvijas Valsts arhīvs Akadēmiskā Organizācija

Arhīva Nr:

2740-1vp-23

Dokumenta digitālā versija:

LF_1989_apkartraksts_Nr461.PDFdownload icon

LF_1989_apkartraksrs_Nr462.PDFdownload icon

Atslēgvārdi:

amati, pilnsapulce, padome, lēmumi, piešķīrumi