Kods: 2354

Latviešu Fonda pateicības raksts Alfrēdam Grīnbergam, 1975.g. 1975

Dokumenta tips:

Cits Cits

Organizācija:

Latviešu Fonds Fonds

Arhīvs:

Latvijas Valsts arhīvs Akadēmiskā Organizācija

193

Dokumenta teksts:

Arhīvā atrodas šādas pašas pateicības, ko saņēmušas citas personas.Jēkabs un Berta Miši, Andris un Lija Klaumaņi, Andris un Asja Ritmaņi, Jānis un Velta Gulēni, Artūrs un Ena Neparti, Pauls un Milda Treijjeri,Juris un Zinaida Dindzāni, Pāvils un Laila Caukuli, Jānis Spidāns, Viktors un Vilma Līņi, Kārlis Štaško, Elmārs Valtenbergs, Alberts Jekste.

Dokumenta digitālā versija:

LF_1975_pateicibas_raksts.PDFdownload icon

Atslēgvārdi:

dalībnieki, pateicība