Kods: 350

Dienvidkalifornijas latviešu biedrība Vietējās biedrības

Nosaukums angliski:

Latvian Association of Southern California

Saīsināts noasukums:

DKBL (en.LASC)

Dibināšanas datums:

1949

Iela:

631 N. Pass Ave.

Pilsēta:

Burbank

Pavalsts:

California

Valsts:

USA

Pasta indekss:

94510

Tālrunis:

1 323 6636267

818 842 3639

Biedri un amati:

Miculis Ivars Priekšnieks

Moora Astra Sekretāre

Kontaktpersona:

Miculis Ivars

Struktūra:

Biedrības valdē 2007. gadā darbojās: Jānis Daugavietis, Ilgvars Dižgalvis, Rūdolfs Hofmanis, Imants Leitis, Nora Mičule, Ivars Mičulis, Astra Moora (sekretāre), Nonita Priedlte (informatore angļu valodā), Jānis Rutmanis, Valdis Pavlovskis, Dace Taube (biedrības pārstāve Latviešu nama valdē), Jānis Taube (kasieris), Vija Vīksne (sarīkojumu vadītāja). Revīzijas komisijā: Pārsla Blāķe, Inguna Galviņa, Helēna Hofmane. Biedrības pilnsapulcē 2008. gada 30. martā viņi visi ievēlēti atkārtoti. Ievēlēja arī divus jaunus valdes locekļus -Valdi Ķēri un Aldi Raudu.

DK Latviešu biedrības valdes sēdes notiek Losandželosas Latviešu namā (1955 Riverside Drive) katra mēneša otrajā trešdienā otrā stāvā telpā, kas nosaukta ilggadējā biedrības priekšnieka Alfona Reina un viņa dzīvesbiedres Ināras Reinas vārdā, kur pie sienas atrodas viņiem abiem veltīta piemiņas plāksne.

Vēsture:

Dienvidkalifornijas Latviešu biedrību (DK LB), sākumā kā kopu, 1949. gadā sāka organizēt Margareta Drumalda kopā ar vīru Eduardu Drumaldu, Viktoru Baltkāji un Helmūtu Brauķi, kad Losandželosā no Vācijas ieradās pirmie Otrā pasaules kara bēgļi, kurus aicināja viņu radinieki. Losandželosā 1949. gadā bija apmēram 100 Otrā pasaules kara bēgļu un arī 60 km attālajā Anaheimā ap 300 trimdinieku - apelsīnu plūcēju, bet par biedrības atrašanās vietu tika izraudzīta Losandželosā, kur arī notika biedrības aktivitātes.

Par pirmo kopas un vēlāk biedrības priekšnieku pēc E. Drumalda ieteikuma tika izraudzīts žurnālists Fēlikss Krusa. Kopa līdz 1949. gadam reizi mēnesī rīkoja laicīgas un garīgas tikšanās, garīgo aprūpi kopš 1949. gada 18. novembra vadīja mācītājs Aleksandrs Grietēns.

Latviešu kopa kļuva par biedrību un reizi mēnesī rīkoja sanākšanas. Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valdes locekļu pirmā sanāksme notika 1950. gada 5. augustā vācu organizācijas Herman's Sons telpās. Biedrības statūti pieņemti 1951. gada 3. februārī. Biedrības biedru nauda bija viens dolārs gadā. Tagad biedru nauda ir 25 dolāri gadā.

1950. gada 23. novembrī tika nodibināta latviešu svētdienas skola, draudze - tā paša gada 26. novembrī. Dievkalpojumi notika divas reizes mēnesī; mācības skolā - katru svētdienu skolas priekšnieka Daniela Agruma vadībā.

Par DK LB priekšnieku 1951. gada 1. decembrī ievēlēja Helmūtu Brauķi. Viņš sastādīja biedrības valdi. Biedrībā sākās lielāka rosība, un valde 1951. gada decembrī sāka izdot Dienvidkalifornijas Latviešu biedrības "Informācijas Biļetenu". Tas iznāca reizi mēnesī, sākumā biļetenam bija divas trīs lappuses, pavairotas mimeogrāfa tehnikā. Vēlāk draudze biļetenam pievienoja savu lapu. Tagad DK LB "Informācijas Biļetena" sagatavošanai un iespiešanai izmanto jaunāko tehnoloģiju. Informācijas biļetens iznāk deviņas reizes gadā 400 eksemplāru metienā, tajā tiek atspoguļots biedrības darbs (tīmekļa adrese: www.biletens.com).

DK LB patlaban ir apmēram 350 biedru. Lielākie biedrības sarīkojumi ir Latvijas valsts dibināšanas svētki un 1941. gada 14. jūnijā aizvesto atcere, Jaungada balle. Tiek rīkoti referātu vakari, tikšanās ar rakstniekiem, māksliniekiem, sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem, koncerti. Laikā, kad Latvija bija okupēta, tika rīkotas pretpadomju demonstrācijas. Teātris, koris, tautas deju kopa bija un ir atsevišķas organizācijas, kuras sadarbojas ar biedrību. Biedrību vada valde, kas katru gadu tiek pārvēlēta biedru gada sapulcē, valdes darbību pārbauda Revīzijas komisija. Biedrības valdē visi strādā bez atlīdzības, izņemot biļetena redaktoru, kas saņem nelielu atalgojumu. Līdztekus ienākumiem par sarīkojumiem, biedru naudai, krietns ienākumu avots biedrībai ir Rūdolfa un Helēnas Hofmaņu sagatavotais un izdotais kalendārs.

Biedrība informē vietējo latviešu sabiedrību, kā arī cittautiešus, piemēram, skandināvus. Piešķir stipendijas jauniešiem latviešu skolu, vasaras nometņu un skolu apmeklēšanai, biedrības pārziņā ir bibliotēka, no kuras sūta Latvijas bibliotēkām grāmatu dublikātus. DK LB atbalsta organizācijas - Baltijas studiju veicināšanas apvienību {Association for the Advancement of Baltie Studies - AABS), Baltiešu Padomi pie Apvienotām Nācijām {Baltie Appeal to the United Nation - BATUN), Baltiešu Amerikāņu Brīvības Līgu {Baltie American Freedom League - BAFL), Pasaules brīvo latviešu apvienību (PBLA), Amerikas Latviešu Apvienību (ALA), Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienību (ALTA), Latviešu Fondu (LF), Latvijas Okupācijas muzeju, Latvijas Bērnu fondu, vasaras vidusskolu "Kursa". DK LB ir minēto organizāciju biedre. Katru gadu divus valdes locekļus izrauga par delegātiem Amerikas Latviešu Apvienības kongresam. Biedrības pārstāvji (Alfons Reins, Ivars Mičulis, Astra Moora) piedalījušies Pasaules Latviešu biedrību konferencēs Rīgā.

DK Latviešu biedrības priekšnieki:

1949.-1951. g. - Fēlikss Krusa,

1951. gada 1. decembris - 1955. g.- Helmūts Brauķis,

1955.-1956. g. - Ludvigs Vīks,

1956. g. - Eduards Dūks,

1957.-1959. g. - Daniels Agrums,

1960.-1964. g. - Helmūts Brauķis,

1964.-1965. g. - Viktors Vaits,

1965.-1968. g. - Edgars Gernatovskis,

1968.-1971. g. - Imants Kaprālis,

1971.-1972. g. - Nonita Priedīte,

1973. g - Māra Eglāja

1974. gadā no marta līdz jūlijam - Silvija Tūbele (tagad Kurmiņa); no augusta līdz novembrim - Guntis Kuškēvics; no novembra līdz 1975. gada biedru sapulcei - Leo Veiss,

1975. -1977. g. - Juris Cilnis,

1978.- 1987. g. - Alfons Reins,

1988. -1990. g. - Inese Birzniece,

1991.- 1995. g. - Ģirts Budkēvics,

1996.- 1998. g. - Arnis Tolks,

no 1999. g. - Ivars Mičulis.

Nākotnes mērķi:

Biedrības mērķis ir vienot latviešus, kuri Dienvidkalifornijā dzīvo izkliedēti: 150 km uz ziemeļiem līdz Santabarbarai un Beikersfīldai un 150 km uz dienvidiem līdz Meksikas robežai.

Biedrības mērķi - apzināt jauniebraukušos latviešus un aicināt viņus iesaistīties latviešu sabiedrībā Losandželosā.

Sarīkojumi un aktivitātes:

Līdztekus gadskārtējiem sarīkojumiem biedrība 2006. gadā rīkoja Amerikas Latviešu Apvienības 55. kongresu, kas notika no 21. līdz 23. aprīlim viesnīcā "Hilton" (West Glenoaks bulvāri 100) Glendeilā, Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas un viņas dzīvesbiedra uzņemšanu Latviešu namā 3. jūnijā, iekārtoja vēlēšanu iecirkni 9. Saeimas vēlēšanām 2006. gada 7. oktobrī. Biedrība arī atbalstīja novusa turnīru, Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienības rīkoto čellistu trio "Melo-M" koncertu, Losandželosas lietuviešu organizāciju rīkoto piemiņas pēcpusdienu 1941. gada 14. jūnijā aizvestajiem baltiešiem, rakstnieka Anšlava Eglīša 100. dzimšanas dienas atceres vakaru.

DK LB ir informācijas tālrunis,: 1 323 663 6267, kur regulāri tiek ziņots par sarīkojumiem Latviešu namā.