Kods: 376
Organizācijas: Stamfordas latv. ev. lut. draudze

Ripa Janis

Iela:

555 Rockrimmon Road

Pilsēta:

Stamford

Pavalsts:

Connecticut

Valsts:

USA

Pasta indekss:

06903-2332

Organizācijas & amati:

Stamfordas Latv. Lut. Baznīca

Vai ir Mutvārdu vēstures intervēts:

NO