Kods: 431

Saint Paul latviešu Ev. Luterāņu draudze Reliģiska organizācija

Nosaukums angliski:

St. Paul's Latvian Lutheran Church

Iela:

30623 W. Twelve Mile Rd.

Pilsēta:

Farmington Hills

Pavalsts:

Michigan

Valsts:

USA

Pasta indekss:

48334