Kods: 478

Saint Paul latviešu katoļu draudze Reliģiska organizācija

Nosaukums angliski:

St Paul Catholic Congregation

Iela:

2330 Innsbruck Pkwy.

Pilsēta:

Columbia Heights

Pavalsts:

Minnesota

Valsts:

USA

Pasta indekss:

55421-2068