Kods: 481

Elizabetes-Ņuarkas latv. ev. lut. draudze Akadēmiskā Organizācija

Nosaukums angliski:

Latvian Ev. Lutheran Church of Elizabeth

Dibināšanas datums:

1952

Iela:

920 E. Jersey St.

Pilsēta:

Elizabeth

Pavalsts:

New Jersey

Valsts:

USA

Pasta indekss:

07203-1046