Kods: 870

Mainotās dievkalpojumu kopa Reliģiska organizācija

Statūti:

Izbeidza darbību 6-30-1983

Pavalsts:

North Dakota

Valsts:

ASV