Kods: 888

Dienvidkalifornijas latv. ev. lut. draudze Reliģiska organizācija

Statūti:

Zināms, ka darbojās 1998. un 2001. gados (no Latviešu Kredītsabiedrību gada grāmatas)

Pavalsts:

California

Valsts:

ASV