Kods: 933

Mežotne Latviešu nometne

Dibināšanas datums:

1951.

Statūti:

Latviešu Biedrība Vašingtonas Štatā bērnu vasaras nometne

Mājas lapa:

www.mezotne.org

Iela:

3381 W Dayton-Airport Road, PO Box 2378

Pilsēta:

Shelton

Pavalsts:

Washington

Valsts:

ASV

Pasta indekss:

98584

Tālrunis:

360-427-8036

Valdes locekļi:

Graudiņa Inese

Kontaktpersona:

Graudiņa Inese

Nākotnes mērķi:

Bērnu nometnes darbība Vašingtonā sākās 1951.gadā, lai dotu iespēju jaunākām paaudzēm uzturēt latviešu valodu, kultūru un tradīcijas, svaigā, veselīgā gaisā, priecīgā vidē. Mūsu mērķis ir turpināt šo nodomu ņemot vērā mūsdienu apstākļus. Mēs uzsveŗam latviešu valodas lietošanu, latviešu kultūras uzturēšanu, piedalīšanos visās nometnes nodarbībās, kā arī nometnes tīrības un kārtības uzturēšanu. Mēs sagaidām no visiem pieklājību, sadarbību, pozitīvu nostāju, un stingru mūsu nometnes likumu ievērošanu. Katru dienu bērni dzied, dejo, sporto un aug—latvietībā un draudzībā.

Mežotnē uzņem bērnus 6 līdz 14 gadus vecus, kuri piedalās vecuma grupās, un bērnus 4 un 5 gadus vecus Mazputniņu grupā, ja tie ir vecāka vai pavadoņa uzraudzībā, kurš var brīvi izteikties latviešu valodā.