Kods: 511

Kristapsons Maris

Street:

13 Park Drive, Apt. 104

City:

Pleasant Valley

State:

New York

Country:

USA

Zip code:

12569

Organization & position:

Poughkeepsijas Lat. Ev. Lut. Baznīca

Vai ir Mutvārdu Vēstures intervēts:

NO