Kods: 1019

Jaunanglijas latv. ev. lut. Misijas draudze Reliģiska organizācija

Statūti:

Uzņemta ALA 1954.04.10.

Vēl darbojās 1955.g.

Pilsēta:

Boston

Pavalsts:

Massachusetts

Valsts:

ASV