Kods: 1022

Latviešu ev. lut. Trīsvienības draudze Bostonā Reliģiska organizācija

Statūti:

Vēl darbojās 1955.g.

Pilsēta:

Bostona

Pavalsts:

Massachusetts

Valsts:

ASV