Kods: 1081

Latviešu ev. lut. Kristus draudze Reliģiska organizācija

Articles of association:

Vēl darbojās 2001.g.

State:

Minnesota

Country:

ASV