Kods: 1091

Sv. Pāvila ev. lut. latviešu draudze Senatobia, MS Reliģiska organizācija

Articles of association:

Vēl darbojās 1953.g.

City:

Senatobija

State:

Mississippi

Country:

ASV