Kods: 1196

Latviešu ev. lut. kopa Oklahoma City Reliģiska organizācija

Statūti:

Vēl darbojās 1955.g.

Pilsēta:

Oklahoma City

Pavalsts:

Oklahoma

Valsts:

ASV